Pro více informací volejte
255 785 590

Podpora transformace těžebního a hutního průmyslu

12. 12. 2019

Spuštění OPTAK nabírá stále větší zpoždění. Stále ale existuje řada možností, jak mohou firmy dotace získat.

Jednou z nich je Just Transition Fund (JTF, Fond pro spravedlivou transformaci), který EU nově založila a který se pyšní alokací 40 mld. EUR. Jeho cílem je pomoci tzv. uhelným regionům s dominantním těžebním a hutním průmyslem transformovat se na čistou ekonomiku.

V rámci JTF by si měly v letech 2021–27 Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj rozdělit 3,4 mld. EUR. Investovat je mohou do zavádění technologií pro dostupnou čistou energii, podporu energie z obnovitelných zdrojů či například rekvalifikaci pracovníků. Konkrétní návrh využití JTF vypracuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do konce října.