Pro více informací volejte
255 785 590

Smart grids

Získejte dotaci na nasazení vyššího počtu dálkově ovládaných prvků v distribuční soustavě na hladině vysokého napětí.

Dotace na: rozvod sítě

Velikost podniku: Velký

Výše dotace: 10 - 500 mil. Kč

Stav výzvy: Program je uzavřený

Procent podpory: 40 %

Tento dotační program navazuje na program OPPIK:
Smart grids

Jedná se o předběžné informace.

 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

 • Komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách.
 • Nasazení dálkově ovládaných úsekových odpínačů a vypínačů na vedeních vysokého napětí (vn).
 • Realizace dálkově ovládaných distribučních stanic vn/nn.
 • Doplnění stávajících úsekových odpínačů/vypínačů a distribučních stanic o dálkové ovládání.
 • Nasazení zařízení pro dálkové sledování a vyhodnocování klimatických vlivů s následnou automatizací prvků distribuční soustavy.
 • Nasazení inteligentních prvků pro řízení a automatizaci vícenapáječové sítě vn a mřížové, případně polomřížové sítě nízkého napětí (nn).
 • Osazení distribuční gransformátorů vn/nn s automatickou regulací pod zatížením.
 • Osazení linkových kondicionérů na vedení nn.
 • Nasazení automatického řízení úrovně napětí.
 • Realizace systému regulace jalového výkonu výroben na hladině vn a nn apod.
 • Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách.
 • Nasazení ovládaných úsekových odpínačů a vypínačů na vedení vn.
 • Realizace dálkově ovládaných distribučních stanic vn/nn
 • Doplnění stávajících úsekových odpínačů/vypínačů a distribučních stanic o dálkové ovládání apod.
 • Nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.
 • Osazení distribučních transformátorů vn/nn s automatickou regulací pod zatížením.
 • Osazení linkových kondicionérů na vedeních nn.
 • Nasazení automatického řízení úrovně napětí.
 • Realizace systému regulace jalového výkonu výroben na hladině vn a nn.
 • Nasazení automatického snížení přetoků jalového výkonu do nadřazené soustavy.
 • Řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.
 • Realizace technologie inteligentního měření na hladině nn včetně komunikačních jednotek, odečtové centrály a úprav technického dispečinku.
 • Implementace řídicího systému lokální bilance včetně analýzy, predikce a algoritmizace chování portfolia odběrných míst pro úpravu logiky spínání řiditelné zátěže u odběratelů.
 • Výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.
 • Osazení technologie pro měření kvality na distribučních stanicích vn/nn.

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • Dlouhodobý hmotný majetek.
 • Nezbytný dlouhodobý nehmotný majetek (nutný k provozu hmotného majetku).
 • Ekologické studie (posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách).

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • zejména pro velké a střední podniky
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

VÝŠE DOTACE

Výše dotace na jeden projekt může dosáhnout až na 100 milionů Kč.

Míra podpory činí 40 % způsobilých výdajů. Bližší informace budou uvedeny v příslušné výzvě.

Chci konzultovat svůj projekt

Vyplňte kontaktní údaje a my se Vám ozveme

Všechna pole označená * jsou povinná

nebo volejte na zelenou linku

+420 255 785 590

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Tereza Hrnčířová

Tereza Hrnčířová

Telefon: +420 255 785 590
E-mail: tereza.hrncirova@dotace-optak.cz

Kontaktovat