Pro více informací volejte
255 785 590

Technologické platformy

Dotace na: rozvoj činností technologických platforem směřujících k modernizaci a zavádění pokročilých technologií.

Stav výzvy: Program je otevřený

Termín podání plných žádostí: od 23. 01. 2023 do 14. 04. 2023

Procent podpory: 75 %

Podporované aktivity

Výzva podporuje rozvoj národních technologických platforem (TP) vedoucích k propojení veřejného a soukromého sektoru ve  výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména:

  • v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění pokročilých technologií,

  • navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými a inovačními platformami (ETIP) nebo obdobným strategickým partnerem na evropské úrovni,

  • koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů,

  • podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, technologický foresight a iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblastech definovaných v SVA a IAP jako klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj; podporováno je další rozpracování/aktualizace strategických dokumentů.

Na co se dotace vztahuje

  • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – tzn. stroje a zařízení, SW, stavby,
  • osobní náklady, služby poradců, expertů, studie,
  • semináře, konference, marketing a atd.

Nepropásněte tuto dotaci!

Chci konzultovat svůj projekt

Vyplňte kontaktní údaje a my se Vám ozveme

Všechna pole označená * jsou povinná

nebo volejte na zelenou linku

+420 255 785 590

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Tereza Hrnčířová

Tereza Hrnčířová

Telefon: +420 255 785 590
E-mail: tereza.hrncirova@dotace-optak.cz

Kontaktovat