Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci Chci vědět více
Pro více informací volejte
255 785 590

Virtuální podnik

Dotace na: pořízení hardwaru a softwaru

Velikost podniku: Malý, Střední

Výše dotace: 250 tis. až 200 tis. EUR

Stav výzvy: Program je otevřený

Termín podání plných žádostí: od 03. 07. 2023 do 29. 03. 2024

Procent podpory: 30 - 40 %

Základní informace

Cílem výzvy je podpořit využívání digitálních technologií v českých podnicích a zvýšit tak úroveň digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů. 

 • Příjem žádostí: od 3. 7. 2023 do 29. 03. 2024
 • Alokace: 500 mil. Kč.

Na co můžete dotaci využít

 • Dotace podpoří investice do nevýrobních technologií, které vás zásadně posunou v digitalizaci, případně automatizaci procesů a přinesou do Vašeho podnikání nové funkcionality.
 • Podpora je vhodná firmu, která má zájem udržet krok s konkurencí a mezinárodními trendy a např. plánuje investovat do přechodu z papírové evidence do digitální či chce pořídit pokročilého nevýrobního robota.

Konkrétní využití na:

 • Špičkové informační systémy umožňující komplexní digitalizaci agend, např. manažerské informační systémy jako je:

• ERP (řízení podniku),
• nebo CRP (plánování časového rozvržení výrobních kapacit),
• ale také PLM (řízení životního cyklu výrobku),
• BIM a CDE systémy (služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborech),
• DMS (správa dokumentů) atp.,
• systémová integrace (pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti. Jedná se o technologie a služby ke zvýšení kybernetické bezpečnosti. Firewall, antivirový program, bezpečnostní audit apod.).

 • Technologie a hardware sloužící k nevýrobním účelům, konkrétně:

• vnitropodnikové sítě (aktivní a pasivní prvky včetně měření nebo poradenských služeb, vzdálený přístup atp.),
• HW pro zajištění vnitřní konektivity ve firmě a nástrojů pro správu vlastní LAN sítě (např. repeater, hub, bridge, router, gateway, switch, firewall, přístupové body, analyzátory síťového provozu a ochrany proti útokům DDOS…),
• logistické systémy a technologie (primárně plně autonomní systémy, doplňkově automatizované (semi-automatizace)),
• monitorovací systémy (např. přístupové chipy a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro „video surveillance“, dohledové drony…),
• HW pro mobilní distanční přístup do firemní sítě (např. 4G/5G modemy a routery, headset, HW šifrovací klíče, koncový HW zajišťující online videokonference).

 • Ostatní neinvestiční výdaje – služby:

• SW aplikace umožňující digitální transformaci podniku přes cloud vč. SaaS řešení v rámci časově omezeného předplatného,
• okrajově i základní SW (kancelářské balíčky, účetní programy),
• služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity,
• jednorázová školení a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov,
• vytvoření digitálního dvojčete či podobné služby.

Kolik získáte

 • Míra podpory se pohybuje v rozmezí 30 % až 40 % dle velikosti podniku.
 • Získejte 250 tis. Kč až 200 tis. EUR.
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.

Vysvětivky:

 • malý podnik = méně než 50 zaměstnanců
 • střední podnik = 50–250 zaměstnanců

Kdo může dotaci získat

 • Malé a střední podniky z ČR. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).
 • Není podporováno: Výroba, zpracování a uvádění tabáku a tabákových výrobků; zemědělství, lesnictví a rybářství; nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu.

Hlavní podmínky dotace

 • Čím více tzv. nových technologií bude součástí projektu, tím více bodů v hodnocení získáte (např. umělá intelingece nebo IoT, cokoliv vyššího než základní hardware a software).
 • Při čerpání dotace se vám nejvíce vyplatí investice od 2 mil. Kč.

Jak vypadá vzorový projekt

Jaký problém firma řešila: Nedostatečná efektivnost stávajících procesů.

 • Procesy se dějí manuálně, kromě základního účetního programu na účetnictví a mzdy není ve firmě žádné SW řešení zavedeno.
 • Co je cílem: Cílem projektu je digitalizace firemních procesů. Bude docházet ke komunikaci napříč vnitropodnikovým systémem. Projekt díky zavedení SW a HW povede k digitální transformaci podniku pomocí nově zaváděných technologií, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci a efektivnějšímu propojení firemních procesů.

Nepropásněte tuto dotaci!

Chci konzultovat svůj projekt

Vyplňte kontaktní údaje a my se Vám ozveme

Všechna pole označená * jsou povinná

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Kontaktujte nás

na tel. lince +420 255 785 590