Vyhledat
  • dotace-optak.cz

Next Generation EU: Stovky miliard nejen na zmírnění dopadů koronavirové pandemie

Stávající Evropské strukturální fondy doplní v nadcházejícím dotačním období 2021 - 2027 také nový fond obnovy „Next Generation EU“. Celková předpokládaná alokace je 642 mld. Kč, z toho 237 mld. Kč bude možné čerpat formou dotací, zbytek formou finančních nástrojů - výhodných půjček. Prostředky z tohoto fondu mají pomoc při obnově bezprostředních hospodářských a sociálních škod způsobených pandemií COVID-19 s cílem nastartovat hospodářské oživení.


Nástroj „Next Generation EU“ bude poskytovat finanční podporu prostřednictvím 3 hlavních fondů:


  1. Nástroj na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility - RRF)

  2. Fond pro spravedlivou transformaci (Just Transition Fund - JTF)

  3. REACT‑EU


Podrobnosti k jednotlivým fondům a programům pro vás budeme průběžně sledovat a aktualizovat.

59 zobrazení0 komentář

Informační  portál o operačním programu OPTAK přináší 

og_edited.jpg

ADRESA: Sokolovská 695 / 115b, 186 00 Karlín