Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání Dozvědět se více
Pro více informací volejte
255 785 590

Konsolidační balíček a jeho vliv na příjemce dotační podpory

05. 06. 2023

PRAVIDLA, KTERÁ MUSÍ STÁT DODRŽOVAT

 

Reálný dopad konsolidačního balíčku do programů podpory je stále nejasný. Jsou ale pravidla, která definují chování státního rozpočtu a tato pravidla musí respektovat i navrhovaná úsporná opatření.

Často od našich klientů slýcháme dotazy ohledně vlivu na aktuální možnosti dotační podpory a zejména na podporu z programů kohezní politiky ( tzv. operačních programů). V případě podnikatelů tedy majoritně z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

 

Jaká jsou fakta?

 

Na začátku programového období Vláda ČR schválila metodický dokument, který definuje, že soukromoprávním subjektům - (až na výjimky typu např. výzkumných organizací) dofinancování z národního rozpočtu neposkytuje. Tudíž finance ze národních zdrojů, ze kterých vláda může škrty udělat, podnikatelské subjekty ani dosud nečerpaly. 

Není tedy třeba se obávat žádost do výzev operačních programů podat, neboť konsolidační balíček na podmínky čerpání pro příjemce nebude mít žádný vliv.

 

POSLECHNETE SI CELÝCH 30 MINUT PODCASTU