Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci Chci vědět více
Pro více informací volejte
255 785 590

Cesta k dotaci

Jak probíhá proces získání dotace na váš projekt

1. Kvalitní podnikatelský záměr

Kvalitní podnikatelský záměr je základní podmínkou úspěchu vašeho projektu. Musí být realizovatelný, efektivní a dlouhodobě udržitelný.

3. Založení účtu v elektronickém systému

Veškerá komunikace s poskytovatelem dotace včetně podání vlastního projektu probíhá v systému MS2021+. Žadatel o dotaci si zde proto musí vytvořit účet a seznámit se s fungováním celého prostředí.

5. Hodnocení projektu

Projekty jsou posuzovány nezávislými hodnotiteli. Ve většině programů jsou mezi sebou předložené žádosti porovnávány, přičemž dotaci získají projekty s nejvyšším počtem bodů. Kvalita záměru a jeho zpracování jsou proto pro přidělení dotace naprosto klíčové. O výsledku hodnocení se dozvíte prostřednictvím systému MS2021+. Verdikt obvykle padne v horizontu týdnů či měsíců od předložení projektu.

7. Žádost o platbu

Dotace je vyplacena zpětně na základě skutečně vynaložených výdajů. K tomu je nutné podat tzv. Žádost o platbu, a to buď po skončení celého projektu, nebo po ukončení jeho etapy.

9. Kontrola na místě

V průběhu realizace vašeho projektu nebo po jeho ukončení můžete očekávat kontrolu na místě. Je tedy nutné veškeré dokumenty související s projektem pečlivě archivovat.

2. Výběr vhodného dotačního programu

Váš projekt musí být v souladu s cíli příslušného dotačního programu. Pokud si nejste jisti, který program je pro váš projekt vhodný, rádi vám s výběrem pomůžeme.

4. Příprava a podání žádosti o dotaci

Podnikatelé v OPTAK podávají žádosti o poskytnutí dotace, které v sobě kombinují uvedení ekonomických ukazatelů žadatele (např. finanční výkazy), podnikatelský záměr a další povinné i nepovinné přílohy. Velmi důležité je správné načasování práce na projektu. Kompletní žádost by měla být podána nejpozději do 2 týdnů od zahájení příjmu projektů, poté totiž může být výzva kvůli překročení dostupné finanční alokace předčasně uzavřena.

6. Realizace projektu

Jako příjemce dotace jste povinen dodržovat pravidla, k nimž jste se zavázal při podpisu Podmínek poskytnutí dotace, především vedení odděleného projektového účetnictví, výběr dodavatelů podle pravidel OPTAK či zajištění publicity projektů. Celý projekt musí být realizován přesně dle schválené žádosti o dotaci.

8. Monitorování projektu

Po dokončení projektu probíhá monitorování jeho výstupů a naplňování parametrů, ke kterým jste se zavázali v projektovém záměru. Projekt musí být udržen alespoň 5 let po ukončení poslední etapy. Poskytovatel dotace sleduje stav projektu v době udržitelnosti prostřednictvím tzv. monitorovacích zpráv. Tyto zprávy pravidelně předkládáte v systému MS2021+.

1. Kvalitní podnikatelský záměr

Kvalitní podnikatelský záměr je základní podmínkou úspěchu vašeho projektu. Musí být realizovatelný, efektivní a dlouhodobě udržitelný.

2. Výběr vhodného dotačního programu

Váš projekt musí být v souladu s cíli příslušného dotačního programu. Pokud si nejste jisti, který program je pro váš projekt vhodný, rádi vám s výběrem pomůžeme.

3. Založení účtu v elektronickém systému

Veškerá komunikace s poskytovatelem dotace včetně podání vlastního projektu probíhá v systému MS2014+. Žadatel o dotaci si zde proto musí vytvořit účet a seznámit se s fungováním celého prostředí.

4. Příprava a podání žádosti o dotaci

Od roku 2016 jsou ve většině programů OPPIK zrušeny předběžné žádosti o dotaci. Podnikatelé tak podávají tzv. celkovou žádost o poskytnutí dotace, která v sobě kombinuje uvedení ekonomických ukazatelů žadatele (např. finanční výkazy), podnikatelský záměr a další povinné i nepovinné přílohy. Velmi důležité je správné načasování práce na projektu. Kompletní žádost by měla být podána nejpozději do 2 týdnů od zahájení příjmu projektů, poté totiž může být výzva kvůli překročení dostupné finanční alokace předčasně uzavřena.

5. Hodnocení projektu

Projekty jsou posuzovány nezávislými hodnotiteli. Ve většině programů jsou mezi sebou předložené žádosti porovnávány, přičemž dotaci získají projekty s nejvyšším počtem bodů. Kvalita záměru a jeho zpracování jsou proto pro přidělení dotace naprosto klíčové. O výsledku hodnocení se dozvíte prostřednictvím systému MS2014+. Verdikt obvykle padne v horizontu týdnů či měsíců od předložení projektu.

6. Realizace projektu

Jako příjemce dotace jste povinen dodržovat pravidla, k nimž jste se zavázal při podpisu Podmínek poskytnutí dotace, především vedení odděleného projektového účetnictví, výběr dodavatelů podle pravidel OPPIK či zajištění publicity projektů. Celý projekt musí být realizován přesně dle schválené žádosti o dotaci.

7. Žádost o platbu

Dotace je vyplacena zpětně na základě skutečně vynaložených výdajů. K tomu je nutné podat tzv. Žádost o platbu, a to buď po skončení celého projektu, nebo po ukončení jeho etapy.

8. Monitorování projektu

Po dokončení projektu probíhá monitorování jeho výstupů a naplňování parametrů, ke kterým jste se zavázali v projektovém záměru. Projekt musí být udržen alespoň 5 let po ukončení poslední etapy. Poskytovatel dotace sleduje stav projektu v době udržitelnosti prostřednictvím tzv. monitorovacích zpráv. Tyto zprávy pravidelně předkládáte v systému MS2014+.

9. Kontrola na místě

V průběhu realizace vašeho projektu nebo po jeho ukončení můžete očekávat kontrolu na místě. Je tedy nutné veškeré dokumenty související s projektem pečlivě archivovat.

*červeně označené body zajistí ve spolupráci s vámi enovation

Chci konzultovat svůj projekt

Vyplňte kontaktní údaje a my se Vám ozveme

Všechna pole označená * jsou povinná

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

!Nejnovější aktuality

Začněte s přípravou projektu včas a zvyšte svou šanci získat dotace na úspory energie

08. 02. 2024

Vyhlášení výzvy Úspory energie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) je plánováno na duben roku 2024. Přečtěte si, jak dlouho trvá příprava projektu a jaké jsou stěžejní dokumenty k podání žádosti o dotaci.  Číst více

Digitální podnik – Technologie 4.0: firmy mohou žádat o dotace až do poloviny března!

05. 02. 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu včera oznámilo prodloužení příjmu žádostí do výzvy Technologie 4.0 z operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK). Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na technologie a na pořízení softwarové…  Číst více

Služby infrastruktury - příjem žádostí prodloužen do konce února!

15. 01. 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o prodloužení termínu pro podávání žádostí do programu Služby Infrastruktury.  Číst více

?Dotační rádce

Nestíháte ukončit projekt z OPPIK včas? Poradíme, jak žádat o prodloužení

05. 08. 2022

MPO aktualizovalo pravidla pro projekty, které čerpají dotace v OPPIK a blíží se jejich ukončení. Pokud z jakéhokoli důvodu nestíháte původní termín ukončení, můžete si jej prodloužit, je ale potřeba dodržet stanovená pravidla.  Číst více

Průvodce všemi dotačními programy pro období 2021 až 2027

27. 01. 2021

Podle schváleného evropského rozpočtu poputuje do českých firem bezmála 1 bilion korun. Nové programy pro období 2021 až 2027 jsou připravené a čekají jen na podpis smlouvy. Prozkoumejte všechny možnosti pro vaši firmu.  Číst více