Pro více informací volejte
255 785 590

Tenhle program má Potenciál: nakupte pozemky, budovy i technologie

25. 07. 2023

5 důvodů, proč jsou investice klíčové

 • Získáte konkurenční výhodu: nové produkty, služby nebo procesy vás odliší od konkurence a umožňí získat konkurenční výhodu na trhu.
   
 • Podpoříte dlouhodobou udržitelnost: budete připraveni na budoucnost, dokážete předvídat změny a přizpůsobovat se novým trendům.
   
 • Zvýšíte tržní podíl a ziskovost: nové inovativní produkty a služby zvyšují poptávku po produktech firmy a lákají nové zákazníky.
   
 • Zlepšíte efektivitu a snížíte náklady: výzkum a vývoj může vést k objevům, které umožňují efektivnější výrobu a procesy. Automatizace a optimalizace výrobních procesů dokáží snížit náklady na výrobu a zlepšit celkovou efektivitu firmy.
   
 • Posílíte pověst a získáte důvěru zákazníků: firmy, které investují do výzkumu a inovací, jsou často vnímány jako spolehlivější a kvalitnější.

 

Co program Potenciál nabízí

 • Pokud dělá firma jakékoli inovace svých vlastních výrobků a potřebuje vybavení k jejich zkouškám, ať už laboratorní vybavení, či vybavení pro výrobu prototypů, může získat dotační podporu a k tomu ještě dotaci na budovu.
 • Kolik získáte: 2 - 100 mil. Kč (pokryjete až 70 % investice).
   
 • Na co můžete dotaci čerpat:
  • pořízení strojů, technologií, hardware či sítí,
  • výstavba budov,
  • pořízení software, licencí, práv duševního vlastnictví aj.
    
 • Pro koho je Potenciál vhodný
  • Program je vhodný přesně pro ty, kdo mají jasnou představu o budoucím vývoji svých produktů a jejich tržním uplatnění.
  • Žádat mohou jak malé, střední, tak i velké podniky do 3 000 zaměstnanců.

Naše doporučení

Produkt musí být nějakým způsobem inovovaný, nebo zcela nový v porovnáním s tím, co již na trhu je.

více o programu


Jsme odborníci na dotace a máme 100% úspěšnost 

Naše projekty měly v posledních 8 výzvách tohoto programu 100% úspěšnost, přičemž průměrná úspěšnost se pohybuje kolem 50 %.


Rádi pomůžeme i vašemu projektu, obraťte se na naše dotační specialisty. Kontaktujte naše dotační specialisty na 255 785 590 nebo na info@dotace-optak.cz