Pro více informací volejte
255 785 590

Zúčastněte se zahraničních veletrhů s podporou programu Marketing

24. 06. 2024

Dotační výzva Marketing přináší finanční podporu na účast českých malých a středních podniků na mezinárodních veletrzích a výstavách. Získat můžete až 2,45 mil Kč. Vyhlášení programu očekáváme 27. června 2024. Připravte se na dotační výzvu s námi už teď.

Jak vypadá proces podání žádosti o dotaci i platbu v několika krocích

  1. žádosti o podporu budete potřebovat rozvahu, podnikatelský záměr a tabulku celkových způsobilých výdajů.
  2. Pokud dojde k rozhodnutí o poskytnutí dotace (což znamená, že byl váš projekt schválen) musíte dodat prohlášení k velikosti podniku a k podpoře de minimis. Poskytovatel prohlášení zkontroluje a pokud je vše v pořádku, máte stoprocentní jistotu, že je finanční podpora vaše.
  3. Po realizaci vaší účasti na veletrzích vás čeká žádost o platbu. K té budete potřebovat potvrzení od pořadatele veletrhu o velikosti vašeho výstavního prostoru a přílohu zavazujicí veškeré ukončené aktivity.

Co vše můžete z výzvy financovat?

A) Individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích:

  • Pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků.

B) Služby usnadňující vstup na zahraniční trhy:

  • Doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět.
  • Marketingové a propagační materiály – např. letáky, plakáty, brožury, prospekty, videa a další propagační materiály.

 

Více o výzvě Marketing

 

Potřebujete konzultovat váš projekt? V poslední výzvě měly naše projekty 100% úspěšnost.

Napište nám na info@dotace-optak.cz a domluvte si indiviuální konzultaci.