Pro více informací volejte
255 785 590

Kde je přidaná hodnota spolupráce s poradenskou společností?

Pokud se při řešení Dotace rozhodnete spolupracovat se specializovanou poradenskou společností, získáte tím partnera, který si je vědom všech kroků, které je třeba pro úspěšné čerpání Dotace provést, od podání dotační žádosti až po závěrečnou monitorovací zprávu. Profesionální poradenské společnosti dokáží už na začátku odhalit, zda je projekt vhodný pro čerpání v daném programu a zda s dotací nebude spojeno žádné riziko.