Pro více informací volejte
255 785 590

Kdo může podat žádost o dotaci z EU?

O Dotace z evropských fondů mohou zažádat podniky všech velikostí, obce, kraje, ministerstva, neziskové organizace, výzkumná centra a další subjekty. Záleží vždy na konkrétním operačním programu. Např. Operační program Podnikání a technologie pro konkurenceschopnost se zaměřuje především na podporu malých a středních podniků. Základní podmínkou je, že žadatel o dotaci musí mít uzavřená minimálně dvě po sobě jdoucí účetní období, na jejichž základě je hodnoceno jeho finanční zdraví. Žadatel nesmí mít vážné finanční potíže a mít nesplacené závazky vůči státu. Dále musí podnikat na území ČR, to znamená být plátcem daně a mít české IČO.