Pro více informací volejte
255 785 590

Jaký je proces získání dotace z pohledu podniku?

 1. Definujte si oblasti, ve kterých byste rádi posunuli své podnikání – může se jednat o digitalizaci, vybudování nových výrobních prostor, instalaci fotovoltaiky či pořízení nových elektromobilů, vytvoření nových výzkumných a vývojových týmů apod.
 2. V rámci dostupných dotací vyhledejte vhodný dotační program, který se zaměřuje na váš záměr. Nebo si pomocí dotační poradenské společnosti nechte zpracovat bezplatný dotační audit.
 3. Začnete připravovat tzv. žádost o dotaci s komplexním popisem projektu, jeho cílů, finančního plánu i harmonogramu realizace.
 4. Podejte plnou žádost v termínu a čekejte na hodnocení příslušným úřadem.
 5. Plná žádost byla schválena, obdrželi jste Podmínky poskytnutí Dotace, které jste akceptovali.
 6. Získali jste Rozhodnutí o přidělení Dotace.
 7. Dle schváleného harmonogramu realizujte projekt tak, aby odpovídal všem náležitostem vyžadovaných daným dotačním programem, podávejte průběžné zprávy z realizace projektu (pokud má více etap, můžete podávat i Žádosti o platbu).
 8. Po ukončení realizace podejte závěrečnou zprávu projektu.
 9. Zpracujte Žádost o platbu, kde doložte vynaložené finance na způsobilé výdaje a naplnění závazných ukazatelů projektu.
 10. Po schválení Žádosti o platbu obdržíte na účet společnosti určenou dotaci.
 11. Podávejte monitorovací zprávy do konce monitorovacího období projektu.