Pro více informací volejte
255 785 590

Jaké jsou klíčové faktory při posuzování žádosti o dotaci?

Při posuzování žádosti o dotaci je klíčový samotný podnikatelský záměr vč. jeho odborného zpracování. Jinými slovy se hodnotí, zda jsou efekty projektu v souladu se zvoleným dotačním titulem. Dále je důležité, zda jsou všechna tvrzení v žádosti podložena (např. smlouvami s partnery projektu atp.), zda projekt vychází z reálných a realistických potřeb daného subjektu, zda je zajištěn po stránce technické, finanční, tržní či personální. Jde tedy o to, aby projekt vytvářel logický celek, který naplňuje cíle dotačního programu. Také proto je vhodné při přípravách žádosti spolupracovat s někým, kdo tyto programy detailně zná a umí záměr efektivně a srozumitelně nastavit a popsat.