Pro více informací volejte
255 785 590

Jak velká je administrativní zátěž spojená s dotací?

Administrativní zátěž spojená s čerpáním Dotace je přímo úměrná velikosti projektu a množství výběrových řízení na dodavatele, která jsou v rámci realizace některých dotačních projektů nezbytná. Na trhu však existuje řada společností, které jsou schopné vám s administrací schváleného projektu pomoci.