Pro více informací volejte
255 785 590

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Dotace podporuje nákup moderní technologie pro recyklaci odpadu v průmyslu a k omezení plýtvání druhotnými surovinami.

Dotace na: výdaje na technologie

Velikost podniku: Malý, Střední, Small mid-caps

Výše dotace: 1 - 100 mil. Kč

Stav výzvy: Program se připravuje

Termín podání plných žádostí: od 30. 10. 2024

Procent podpory: až 60 %

Forma a výše podpory

 • výše dotace 1 - 100 mil. Kč, 
 • míra podpory malé podniky 60 %, střední podniky 50 % a small mid-caps 40 %, 
 • podpora je poskytována ex-post
 • alokace 1 mld. Kč.  

 

Na co můžete dotaci využít

 • Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu.
 • Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku.
 • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.
 • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků. 
 • Snížení množství vstupů při výrobě. 

 

Co je druhotná surovina

Druhotnou surovinou se rozumí vedlejší produkty nebo upravené odpady, které přestaly být odpadem. Tzn. že mohou být po úpravě nadále využity jako vstup pro výrobu a nahradit tak primární surovinu

Za druhotné lze považovat i nespotřebované vstupní suroviny nebo materiály předáváné k novému využití.

 

Na co lze žádat dotaci

 • Výdaje na pořízení technologií (strojů a zařízení).

 

Kdo může dotaci získat

 • Malé a střední podniky vč. small mid-caps (jen do 499 zaměstnanců),
 • Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).

 

Hlavní podmínky dotace

 • Je potřeba splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu.
 • Žádost o podporu musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a posudek o nejlepší dostupné technologii BAT.
Zobrazit více programů

Chci konzultovat svůj projekt

Vyplňte kontaktní údaje a my se Vám ozveme

Všechna pole označená * jsou povinná

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Kontaktujte nás

na tel. lince +420 255 785 590

Podobné dotační programy

Udržitelné hospodaření s vodou

Dotace na: Výzva se zaměřuje na recyklaci a úspory vody ve výrobních i nevýrobních podnicích

Velikost podniku: Malý podnik Střední podnik Velký podnik

Výše dotace: 1 - 100 mil. Kč

Stav výzvy: Program je otevřený

Termín podání žádosti: od 02. 10. 2023 do 27. 12. 2024

Procent podpory: až 60%

Číst více