Pro více informací volejte
255 785 590

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Dotace podpoří inovativní technologie pro vyšší materiálovou recyklaci v průmyslu a optimalizace materiálového ekodesignu výrobků.

Dotace na: výdaje na technologie, stavební práce, dodávky a služby

Velikost podniku: Malý, Střední, Velký

Výše dotace: 1-20 mil. Kč

Stav výzvy: Program se připravuje

Termín podání plných žádostí: od 01. 08. 2023

Procent podpory: 40%

Co je druhotná surovina

Druhotnou surovinou se rozumí vedlejší produkty nebo upravené odpady, které přestaly být odpadem. Tzn. že mohou být po úpravě nadále využity jako vstup pro výrobu a nahradit tak primární surovinu

Za druhotné lze považovat i nespotřebované vstupní suroviny nebo materiály předáváné k novému využití.

Na co můžete dotaci využít

 • Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin.
 • Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů.
 • Optimalizace či zavádění materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití.
 • Projekty a realizace průmyslové symbiózy.
 • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití.
 • Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace.
 • Využití stavebních odpadů k další výstavbě.

Na co lze žádat dotaci

 • Výdaje na pořízení technologií (strojů a zařízení),
 • stavební práce,
 • technický dozor,
 • dodávky a služby.

Forma a výše podpory

 • Míra podpory by se měla pohybovat v rozmezí 40 %
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Podpora je poskytována ex-post.
 • Plánovaná alokace: 500 mil. Kč

Hlavní podmínky dotace

 • Je potřeba splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu.
 • Žádost o podporu musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a posudek o nejlepší dostupné technologii BAT.

Chci konzultovat svůj projekt

Vyplňte kontaktní údaje a my se Vám ozveme

Všechna pole označená * jsou povinná

nebo volejte na zelenou linku

+420 255 785 590

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Tereza Hrnčířová

Tereza Hrnčířová

Telefon: +420 255 785 590
E-mail: tereza.hrncirova@dotace-optak.cz

Kontaktovat