Pro více informací volejte
255 785 590

Aplikace: Dotace na mzdy VaV pracovníků

Podpora projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, funkčních vzorků, průmyslových či užitných vzorů, otevřených technologií, poloprovozů, certifikovaných metodik nebo software. Podstatným prvkem projektu je novost řešení a jeho tržní uplatnění.

Dotace na: mzdy, materiál, režijní náklady, smluvní výzkum a daňové odpisy DHM/DNM.

Velikost podniku: Malý, Střední, Velký

Výše dotace: 2 - 125 mil. Kč

Stav výzvy: Program se připravuje

Termín podání plných žádostí: od 30. 09. 2024 do 28. 02. 2025

Procent podpory: až 80 %

Tento dotační program navazuje na program OPPIK:
Aplikace

 

Pro koho je dotační program určen

O dotaci v programu Aplikace mohou zažádat podniky všech velikostí v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl - výrobní sektor,
 • IT,
 • výroba a rozvody energie,
 • zásobování vodou, činnosti související s odpady a sanacemi,
 • stavebnictví,
 • činností výzkumu a vývoje v profesních, vědeckých a technických činnostech.

 

Výše dotace na výzkum a vývoj

Dotace na výzkum a vývoj se pohybují od 2 do 125 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu činnosti:

 • malý podnik (< 49 zaměstnanců) - až 80 % z vynaložených výdajů
 • střední podnik (50–249 zaměstnanců) – až 75 % z vynaložených výdajů
 • velký podnik (>250 zaměstnanců) – až 65 % z vynaložených výdajů

 

Kdo může dotaci získat

 • malé, velké i střední podniky,
 • vysoké školy a další organizace pro výzkum a šíření znalostí.

 

Na co lze dotace využít

Podporovány jsou např. následující náklady:

 • mzdy pracovníků podílejících se na realizaci projektu - výzkumných, technických, zkušebních, IT, řídicích i podpůrných pracovníků (včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění),
 • materiál spotřebovaný v rámci prováděného výzkumu a vývoje,
 • komponenty pro stavbu prototypů,
 • služby expertů a dodávky třetích stran,
 • cestovní náklady řešitelského týmu,
 • licence,
 • odpisy dlouhodobého hmotného majetku používaného při realizaci projektu,
 • ostatní režijní náklady typu cloudové služby, náklady na energie, kancelářské potřeby apod.

 

Typový příklad projektu:

 

Vývoj léčivého přípravku

Cílem tohoto projektu byl vývoj léčivého přípravku moderní terapie a vývoj biomateriálu pro použití v regenerativní medicíně a tkáňovém inženýrství pro léčbu poškození různých typů tkání. Cílem hlavního žadatele je prostřednictvím výzkumu a vývoje a na základě vyvinutých produktů umožnit zvýšení kvality života a zlepšení zdravotního stavu pacientů trpícími závažnými onemocnění nebo vážným poraněním tkání či orgánů. 

Vývoj nového informačního systému

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření nového podnikového informačního systému, do kterého byly promítnuty výsledky vlastního teoretického výzkumu žadatele. Systém byl vyvíjen s využitím nejnovějších technologií a zaměřoval se na: novou architekturu technologického jádra systému, zdokonalení datového modelu.

 

Splňujete požadavky žadatele?

 • výzkum a vývoj by měl vést k dosažení komerčně uplatnitelných výsledků, které půjde uvést do praxe,
 • nelze financovat výstavbu výzkumného centra,
 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je          vyplácena až zpětně.

 

Starosti s přípravou projektu nechte na nás

V dotačním programu Aplikace se vyznáme. Dotace na podporu interních vývojových týmů jsme pomohli získat desítkám českých firem.

K vašim projektům přistupujeme s nejvyšší péčí a zajistíme, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout váš tým a vaše podnikání.

 • Dokážeme vám pomoci s výběrem vhodné VaV organizace tak, aby splňovala potřeby vašeho projektu (potřebné laboratorní vybavení a tým výzkumných pracovníků),
 • budeme vám nápomocní v začátcích jednání s VaV organizací,
 • zprostředkujeme kontakt s VaV specialisty.

Nepropásněte tuto dotaci!

Chci konzultovat svůj projekt

Vyplňte kontaktní údaje a my se Vám ozveme

Všechna pole označená * jsou povinná

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Kontaktujte nás

na tel. lince +420 255 785 590

?Dotační rádce radí

Průvodce všemi dotačními programy pro období 2021 až 2027

27. 01. 2021

Podle schváleného evropského rozpočtu poputuje do českých firem bezmála 1 bilion korun. Nové programy pro období 2021 až 2027 jsou připravené a čekají jen na podpis smlouvy. Prozkoumejte všechny možnosti pro vaši firmu.  Číst více