Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání Dozvědět se více
Pro více informací volejte
255 785 590

Služby infrastruktury

Získejte podporu až 75 % na vybudování a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury za účelem poskytování inovativních služeb nebo modernizace.

Dotace na: podporu odborné služby v oblasti výzkumu a vývoje, a také na rozšíření nebo výstavbu infrastruktury potřebné k provozu výzkumného nebo inovačního centra.

Velikost podniku: Malý, Střední, Velký

Výše dotace: 5 - 150 mil. Kč

Stav výzvy: Program je otevřený

Termín podání plných žádostí: od 09. 08. 2023 do 29. 02. 2024

Procent podpory: až 75%

Základní informace

 • Příjem žádostí: od 9. 8. 2023,
 • ukončení příjmu žádostí: do 29. 02. 2024,
 • průběh vyhodnocení žádosti: kolový (soutěžní),
 • délka trvání projektu: max. do 31. 12. 2026,
 • zahájení realizace: po podání žádosti o dotaci.
   

Výše dotace

Dotace pro aktivitu A:         

 • min. 10 mil. Kč a max. 30 mil. Kč

Dotace pro aktivitu B:     

 • 5 - 50 mil. Kč pro projekty neobsahující stavební práce.
 • 10 - 150 mil. Kč pro projekty obsahující stavební práce.

Míra podpory

 • Aktivita A: 75 % z celkových způsobilých výdajů 
  • Zprostředkovatel dotace = výzkumná organizace, výzkumná infrastruktura.
  • Konečný příjemce dotace = malý a střední podnik (MSP).
    
 • Aktivita B: 25 - 50 % z celkových způsobilých výdajů
   

Kdo může čerpat

 • Malé a střední podniky, velké podniky, výzkumné organizace i municipality.
 • Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).

 

Na co lze dotaci použít

A) Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům

 • Stimulace činností v oblasti výzkumu a inovací, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce.
 • Podpora transferu vědeckých a technologických poznatků.
 • Komercializace výsledků výzkumu.
 • Ochrana a využití práv duševního vlastnictví.
 • Zavádění a demonstrace nových technologií a inovativních řešení.
 • Technické a technologické služby.
 • Strategické řízení a management inovací.
 • Validace nových podnikatelských modelů.
 • Přístup k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu.
   

Aktivita B) Rozšíření prostor a modernizace otevřené (VaI) infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené výzkumné a inovační infrastruktury (typu vědeckotechnických parků, výzkumných a inovačních center, technologických a podnikatelských inkubátorů). 

 

Podpora způsobilé výdaje

Pro aktivitu A:

 • Osobní náklady spojené s poskytováním specializovaných služeb konečným příjemcům.
 • Nákup externích specializovaných služeb.
 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
 • Marketing a propagace (de minimis).
 • Režijní náklady (15 % z osobních nákladů).

Pro aktivitu B:

 • Výzkumná zařízení, technologie a další vybavení, budovy, pozemky, novostavby či technické zhodnocení budov apod.
 • Patenty, licence a know-how, software apod.
 • Projektová dokumentace (de minimis).

 

Nepropásněte tuto dotaci!

Chci konzultovat svůj projekt

Vyplňte kontaktní údaje a my se Vám ozveme

Všechna pole označená * jsou povinná

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Kontaktujte nás

na tel. lince +420 255 785 590