Pro více informací volejte
255 785 590

Digitální podnik

Dotace na: pořízení IT vybavení

Velikost podniku: Malý, Střední

Výše dotace: 25 tis. - 30 mil. Kč

Stav výzvy: Program se připravuje

Termín podání plných žádostí: od 15. 07. 2024 do 31. 03. 2025

Procent podpory: až 60%

Základní informace

Cílem dotační výzvy je podpořit  využívání digitálních technologií v českých podnicích a posílit jejich výkonnost a konkurenceschopnost

 • způsob hodnocení: průběžný,
 • předpokládaná max. výše dotace: 30 mil Kč na 1 projekt,
 • alokace výzvy: 1 mld. Kč (bude upřesněno).

Na co můžete dotaci využít

Investice do informačních a komunikačních technologií (ICT) nebo čerpání služeb s ICT spojených. Finanční podpora musí směřovat na náklady, které souvisí se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, případně založení nové provozovny.

Informační systémy umožňující komplexní digitalizaci agend:

 • ERP (řízení podniku) nebo CRP (plánování časového rozvržení výrobních kapacit), ale také PLM (řízení životního cyklu výrobku),
 • BIM a CDE systémy (služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborech),
 • DMS (správa dokumentů),
 • kybernetická bezpečnost.

Technologie a hardware sloužící k nevýrobním účelům:

 • vnitropodnikové sítě (aktivní a pasivní prvky včetně měření nebo poradenských služeb, vzdálený přístup atp.),
 • hardware pro zajištění vnitřní konektivity ve firmě a nástrojů pro správu vlastní LAN sítě (např. repeater, hub, bridge, router, gateway, switch, firewall, přístupové body, analyzátory síťového provozu a ochrany proti útokům DDOS),
 • logistické systémy a technologie (primárně plně autonomní systémy, doplňkově automatizované (semi-automatizace),
 • monitorovací systémy (např. přístupové chipy a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro „video surveillance“, dohledové drony),
 • hardware pro mobilní distanční přístup do firemní sítě (např. 4G/5G modemy a routery, headset, hardware šifrovací klíče, koncový hardware zajišťující online videokonference).

Ostatní neinvestiční výdaje – služby:

 • software aplikace umožňující digitální transformaci podniku přes cloud vč. SaaS řešení v rámci časově omezeného předplatného,
 • okrajově i základní software (kancelářské balíčky, účetní programy),
 • služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity,
 • jednorázová školení a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov,
 • vytvoření digitálního dvojčete či podobné služby.

Kdo může dotaci získat

 • Malé a střední podniky z ČR. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může),
 • žádat budou zřejmě moci podniky zabývající se jakoukoli podnikatelskou činností.

Výše dotace

 • 625 tis. - 30 mil. Kč.

Míra Podpory

 • 25 - 60 % míra podpory se liší podle regionu a velikosti podniku.

Vysvětlivky:

 • malý podnik = < 49 zaměstnanců,
 • střední podnik = > 50 až 249 zaměstnanců.

Podmínky čerpání dotace

 • Ze strany žadatele bude požadována počáteční investici, 
 • vyhodnocení žádostí: průběžné.

Nepropásněte tuto dotaci!

Chci konzultovat svůj projekt

Vyplňte kontaktní údaje a my se Vám ozveme

Všechna pole označená * jsou povinná

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Kontaktujte nás

na tel. lince +420 255 785 590