Pro více informací volejte
255 785 590

Dotace na podporu zahraniční expanze

Hlavním cílem programu Marketing je podpořit efektivní prezentaci malých a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách, kde mohou navazovat nová obchodní partnerství.

Dotace na: účast na zahraničním veletrhu či výstavě

Velikost podniku: Malý podnik Střední podnik

Výše dotace: 200 tis. - 4 mil. Kč

Stav výzvy: Program se připravuje

Procent podpory: 50 %

Tento dotační program navazuje na program OPPIK:
Marketing

 

Jaké aktivity budou podporovány

 • účast podnikatelů na zahraničních výstavách a veletrzích s cílem navázat nová obchodní partnerství či oslovit nové trhy, přičemž v rámci jedné žádosti je možné žádat o účast na více veletrzích
 • omezení: dotace se týká pouze výstav či veletrhů realizovaných v rámci daného projektu, nelze dotovat obecně reklamu, PR či marketing na daném trhu 
 • není možné podpořit účast na výstavě či veletrhu, která je již dotována z jiných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu nebo je realizována hromadně s pomocí agentury CzechTrade 
 • náklady mohou být dotovány pouze pokud jsou vynaloženy po podání žádosti o dotaci
 • v rámci nákladů na zhotovitele stánku a PR materiálů je nutné provést výběrové řízení, pokud náklady přesáhnou na jednu z aktivit 500 tis. Kč

 

Na co se vztahuje dotace

 • pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, poplatky za účast včetně utilities 
 • doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace zajišťované externím dodavatelem
 • marketingové propagační materiály pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v daném jazyce, inzeráty v tisku ve formě pozvánky na veletrh

 

Pro koho je program určen

 • malé a střední podniky 
 • žadatelé se sídlem v Praze musí prokázat, že se náplň projektu týká ekonomických činností probíhajících v provozovně mimo Prahu

 

Výše dotace

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 0,2 a 4 miliony korun.

 • míra dotace je 50 % způsobilých nákladů bez ohledu na velikost podniku
 • dotace na náklady na dopravu a propagační materiály je hrazena v režimu de minimis

 

Klíčová hodnotící kritéria

 • ekonomický přínos (zvýšení objemu výroby, rozvoj příležitostí pro export)
 • tržní potenciál (uplatnění produktů na daném regionálním trhu, prokazatelné posílení pozice na trhu)
 • reálná zkušenost se zahraničními výstavami
 • kvalitně zpracovaný rozvojový plán podniku
 • hospodárnost rozpočtu
 • dosavadní zkušenosti s exportem

Chci konzultovat svůj projekt

Vyplňte kontaktní údaje a my se Vám ozveme

Všechna pole označená * jsou povinná

nebo volejte na zelenou linku

+420 255 785 590

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Tereza Hrnčířová

Tereza Hrnčířová

Telefon: +420 255 785 590
E-mail: tereza.hrncirova@dotace-optak.cz

Kontaktovat