Pro více informací volejte
255 785 590

Dotace na vysokorychlostní internet

Cílem programu Vysokorychlostní internet je modernizace a rozšiřování infrastruktury tzv. NGA sítí, zejména pokrývání tzv. bílých míst, kde přístup k těmto sítím zatím neexistuje.

Dotace na: výstavbu pasivní části přístupové sítě NGA, aktivní prvky sítě NGA, zakoupení již existující sítě, stavební a inženýrské práce

Velikost podniku: Malý podnik Střední podnik Velký podnik

Výše dotace: 0,5 - 200 mil. Kč

Stav výzvy: Program se připravuje

Procent podpory: až 75 %

Tento dotační program navazuje na program OPPIK:
Vysokorychlostní internet

 

Jaké aktivity budou podporovány

  • modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro přístup k vysokorychlostnímu internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s (do budoucna je podmínkou umožnit minimální rychlost 100 Mbit/s pouhou výměnou aktivních prvků, nebo jejich modernizací),
  • zřizování nových sítí z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s (za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit běžně dostupnou rychlost minimálně 100 Mbit/s).

 

Na co se vztahuje dotace

  • vybudování pasivní síťové infrastruktury
  • aktivní prvky sítě vysokorychlostního internetu včetně bezdrátových řešení
  • zakoupení již existující fyzické a síťové infrastruktury 
  • stavební a inženýrské práce související s výstavbou a moernizací síťové infrastruktury včetně plateb za vecná břemena a zábory

 

Pro koho je program určen

  • podnikatelské subjekty i fyzické osoby, které mají oprávnění k podnikání v ČR v oblasti elektronických komunikací, resp. žadatel musí být takto registrován na Českém telekomunikačním úřadě nejpozději k datu podání žádosti
  • podniky všech velikostí realizující své projekty mimo území hl. města Prahy

 

Výše dotace

Na projekt bude možné získat dotaci v rozmezí 0,5 - 200 milionů Kč.

Výše dotace nebude odvozena od velikosti podniku:

Míra podpory činí maximálně 75 % z prokázaných způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku žadatele.

Chci konzultovat svůj projekt

Vyplňte kontaktní údaje a my se Vám ozveme

Všechna pole označená * jsou povinná

nebo volejte na zelenou linku

+420 255 785 590

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Tereza Hrnčířová

Tereza Hrnčířová

Telefon: +420 255 785 590
E-mail: tereza.hrncirova@dotace-optak.cz

Kontaktovat