Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci Chci vědět více
Pro více informací volejte
255 785 590

Vysokorychlostní internet: Dotace na vysokorychlostní internet

Peníze na modernizaci a rozšiřování infrastruktury tzv. NGA sítí, zejména pokrývání tzv. bílých míst, kde přístup k těmto sítím zatím neexistuje.

Dotace na: výstavba pasivní části přístupové sítě NGA, aktivní prvky sítě NGA, zakoupení již existující sítě, stavební a inženýrské práce

Velikost podniku: Malý, Střední, Velký

Výše dotace: 0,5 - 200 mil. Kč

Stav výzvy: Program se připravuje

Termín podání plných žádostí: od 01. 10. 2023

Procent podpory: až 75 %

Tento dotační program navazuje na program OPPIK:
Vysokorychlostní internet

Jedná se o předběžné informace.

 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

  • modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro přístup k vysokorychlostnímu internetu s využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s (do budoucna je podmínkou umožnit minimální rychlost 100 Mbit/s pouhou výměnou aktivních prvků, nebo jejich modernizací),
  • zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s (za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit běžně dostupnou rychlost minimálně 100 Mbit/s).

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

  • Výdaje na vybudování pasivní síťové infrastruktury přiojení k vysokorychlostnímu internetu (kabelové trasy, kabelovody, spojky, skříně rozvaděčů, nosné prvky pro montáž optických kabelů, prvky související s instalací optické, metalické a koaxiální sítě…).
  • Výdaje na aktivní prvky sítě NGA včetně bezdrátových řešení.
  • Nákup existující fyzické infrastruktury, sítě, nebo části sítě, za podmínek, že cena infrastruktury, která je předmětem nákupu bude nižší, než výstavba nové infrastruktury ve srovnatelném rozsahu a místě realizace.
  • Stavební a inženýrské práce související s výstavbou síťové infrastruktury vysokorychlostního internetu, nebo modernizací stávající širokopásmové infrastruktury do stavu vysokorychlostní infrastruktury přístupových sítí NGA (nezbytné projektové, výkopové, montážní a instalační práce, úhrada věcných břemen a nezbytných záborů veřejného prostranství, úhrada škod na zemědělských plodinách…).

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

  • podporu mohou čerpat podniky všech velikostí realizující projekty mimo území hl. města Prahy. Sídlo firmy může být v Praze (rozhodující pro posouzení není sídlo žadatele/příjemce, ale skutečné místo realizace projektu).
  • příjemcem dotace mohou být podnikatelské subjekty i fyzické osoby podnikající, které mají oprávnění k podnikání v ČR v oblasti elektronických komunikací, resp. žadatel musí být takto registrován na Českém telekomunikačním úřadě nejpozději k datu podání žádosti.

 

Chci konzultovat svůj projekt

Vyplňte kontaktní údaje a my se Vám ozveme

Všechna pole označená * jsou povinná

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Kontaktujte nás

na tel. lince +420 255 785 590