Pro více informací volejte
255 785 590

Přinášíme vám novinky ze zahajovací konference OPTAK

08. 06. 2022

Výzvy OPTAK pro rok 2022

Úspory energie

 • Dotace na: zateplení budov, výměnu oken aj. úsporná opatření,
 • alokace: 10 mld. Kč,
 • termín vyhlášení: červenec 2022,
 • NOVINKA: Program bude pro podávání žádostí otevřený pravděpodobně kontinuálně 1 - 2 roky.

Smart Grids

 • Dotace na: výstavbu či posílení distribučních sítí, aktivity pro zavádění chytrých měřidel,
 • termín vyhlášení: červenec 2022,
 • alokace: 2 mld. Kč.

Obnovitelné zdroje – větrné elektrárny

 • Dotace na: pořízení a instalaci větrných elektráren,
 • termín vyhlášení: červenec 2022,
 • alokace: 500 mil. Kč.

Aplikace

 • Dotace na: mzdy a další náklady na výzkum a vývoj,
 • alokace: 4 mld. Kč,
 • termín vyhlášení: červenec 2022.

Inovace

 • Dotace na: zavedení inovovaných produktů na trh,
 • alokace: 1 mld. kč,
 • termín vyhlášení: červenec 2022.

Proof od Concept

 • Dotace na: přenesení výsledků výzkumu a vývoje do praxe,
 • alokace: 200 mil. Kč,
 • termín vyhlášení: červenec 2022.

Inovační vouchery

 • Dotace na: služby od výzkumných organizací,
 • alokace: 50 mil. Kč,
 • termín vyhlášení: červenec 2022.

Upozornění:
Dotace pro velké podniky (od 249 zaměstnanců) budou podporovány pouze v energetických programech a programech zaměřených na výzkum, vývoj a inovace.

Výzvy OPTAK pro rok 2023

Technologie 4.0

 • dotace na: podporu modernizace a automatizace výroby i zlepšení propojování výrobních a nevýrobních procesů ve firmách.
 • alokace: 3 mld. Kč
 • terrmín vyhlášení: 2023

ICT a sdílené služby - Digitální podnik 

 • Dotace na: nákup hardwaru a softwaru, který pomůže firmám dosáhnout vyšší úrovně digitalizace či automatizace a zefektivní firemní procesy,
 • 2023 (v červnu 2022 bude vyhlášeno v rámci NPO),
 • alokace: 2,3 mld. Kč.

Vysokorychlostní internet

 • Dotace pro: poskytovatele internetu na budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet. Až 200 mil. Kč na náklady na stavební a inženýrské práce, budování pasivní i aktivní síťové infrastruktury,
 • alokace: 4,99 mld. Kč 
 • v roce 2022 bude vyhlášen v rámci NPO. 

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

 • Dotace na: technologie pro získávání, zpracování a využívání druhotných surovin.
 • termín vyhlášení: 2023 (v červnu 2022 bude vyhlášena výzva v rámci NPO),
 • alokace: 2,6 mld. Kč.

Úspora vody

 • Dotace na: snížení spotřeby vody, recyklaci vody, instalace filtračních technologi, snižování ztrát vody a další úsporná opatření.
 • termín vyhlášení: 2023 (aktuálně běží výzva v NPO),
 • alokace: 1,3 mld. Kč.

Jsme tu pro vás!

Víme, že podnikání v dnešní době není snadné. Konzultaci projektu máte u nás zdarma. Stačí zavolat na 255 785 590  nebo napsat na info@dotace-optak.cz.