Chcete se o programu Aplikace a dalších výzvách OPTAK dozvědět více? Stáhněte si záznam webináře zdarma
Pro více informací volejte
255 785 590

Přinášíme vám novinky ze zahajovací konference OPTAK

08. 06. 2022

Výzvy OPTAK pro rok 2022

Úspory energie

 • Dotace na: zateplení budov, výměnu oken aj. úsporná opatření,
 • alokace: 10 mld. Kč,
 • termín vyhlášení: červenec 2022,
 • NOVINKA: Program bude pro podávání žádostí otevřený pravděpodobně kontinuálně 1 - 2 roky.

Smart Grids

 • Dotace na: výstavbu či posílení distribučních sítí, aktivity pro zavádění chytrých měřidel,
 • termín vyhlášení: červenec 2022,
 • alokace: 2 mld. Kč.

Obnovitelné zdroje – větrné elektrárny

 • Dotace na: pořízení a instalaci větrných elektráren,
 • termín vyhlášení: červenec 2022,
 • alokace: 500 mil. Kč.

Aplikace

 • Dotace na: mzdy a další náklady na výzkum a vývoj,
 • alokace: 4 mld. Kč,
 • termín vyhlášení: červenec 2022.

Inovace

 • Dotace na: zavedení inovovaných produktů na trh,
 • alokace: 1 mld. kč,
 • termín vyhlášení: červenec 2022.

Proof od Concept

 • Dotace na: přenesení výsledků výzkumu a vývoje do praxe,
 • alokace: 200 mil. Kč,
 • termín vyhlášení: červenec 2022.

Inovační vouchery

 • Dotace na: služby od výzkumných organizací,
 • alokace: 50 mil. Kč,
 • termín vyhlášení: červenec 2022.

Upozornění:
Dotace pro velké podniky (od 249 zaměstnanců) budou podporovány pouze v energetických programech a programech zaměřených na výzkum, vývoj a inovace.

Výzvy OPTAK pro rok 2023

Technologie 4.0

 • dotace na: podporu modernizace a automatizace výroby i zlepšení propojování výrobních a nevýrobních procesů ve firmách.
 • alokace: 3 mld. Kč
 • terrmín vyhlášení: 2023

ICT a sdílené služby - Digitální podnik 

 • Dotace na: nákup hardwaru a softwaru, který pomůže firmám dosáhnout vyšší úrovně digitalizace či automatizace a zefektivní firemní procesy,
 • 2023 (v červnu 2022 bude vyhlášeno v rámci NPO),
 • alokace: 2,3 mld. Kč.

Vysokorychlostní internet

 • Dotace pro: poskytovatele internetu na budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet. Až 200 mil. Kč na náklady na stavební a inženýrské práce, budování pasivní i aktivní síťové infrastruktury,
 • alokace: 4,99 mld. Kč 
 • v roce 2022 bude vyhlášen v rámci NPO. 

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

 • Dotace na: technologie pro získávání, zpracování a využívání druhotných surovin.
 • termín vyhlášení: 2023 (v červnu 2022 bude vyhlášena výzva v rámci NPO),
 • alokace: 2,6 mld. Kč.

Úspora vody

 • Dotace na: snížení spotřeby vody, recyklaci vody, instalace filtračních technologi, snižování ztrát vody a další úsporná opatření.
 • termín vyhlášení: 2023 (aktuálně běží výzva v NPO),
 • alokace: 1,3 mld. Kč.

Jsme tu pro vás!

Víme, že podnikání v dnešní době není snadné. Konzultaci projektu máte u nás zdarma. Stačí zavolat na 255 785 590  nebo napsat na info@dotace-optak.cz.