Pro více informací volejte
255 785 590

8 důvodů, proč nenechat přípravu projektu na poslední chvíli

14. 06. 2023

8 důvodů, proč začít co nejdříve

 

 1. Získání časového náskoku
  Začít řešit přípravu potřebných dokumentů k žádosti o dotaci včas vám umožní získat časový náskok oproti ostatním žadatelům. Čím dříve začnete, tím více času budete mít na přípravu komplexního a kvalitního projektu.
   

 2. Vyhnutí se stresu
  Připravit kompletní dokumentaci k žádosti je mnohdy náročný a  časově i mentálně vyčerpávající proces. Začít včas vám umožní vyhnout se stresu spojenému s posledním termínem a případným problémům, které by mohly nastat v poslední chvíli.
   

 3. Lepší plánování
  Včasný start umožní lepší plánování celého procesu. Budete mít čas si rozvrhnout jednotlivé kroky, vyhledat potřebné informace a získat případné partnery pro spolupráci, pokud je to vyžadováno.
   

 4. Dostatek času na výzkum
  Včasný start vám umožní dostatek času na provést důkladný výzkum a získat veškeré potřebné informace o dotaci, podmínkách a požadavcích. To vám umožní připravit kvalitní a dobře informovanou aplikaci.
   

 5. Lepší kvalita
  S dostatečným časovým předstihem budete mít čas na pečlivé plánování, vypracování podrobného rozpočtu a přípravu kvalitního projektového plánu. To zvýší šance na úspěch vašeho projektu a získání dotace.
   

 6. Možnost konzultace s odborníky
  Začít včas vám umožní konzultovat váš projekt s odborníky a získat jejich názory a rady. Můžete se poradit s odborníky na oblast, která je předmětem dotace, nebo se brátit na odborné konzultanty, kteří mají zkušenosti s podobnými projekty.
   

 7. Čas na opravy a úpravy
  Při včasném startu máte čas na opravy a úpravy projektu na základě zpětné vazby a případných požadavků grantového orgánu. Můžete provést důkladnou kontrolu a korekturu projektu a zajistit, že bude bez chyb a nedostatků.
   

 8. Vyšší konkurenční výhoda
  Začít včas vám umožní získat více informací, podkladů a celkový rozhled. Tím pádem bude váš projekt více detailnější a kvalitnější než projekt konkurence, která jeho zpracování nechala na poslední chvíli.
   

 

Vyhlášení programu Aplikace je plánované na podzim 2023, jedná se tedy o předběžné informace k výzvě
 

 • Dotace na: mzdy vývojářů, IT developerů a celých výzkumných týmů, ale také materiál a další náklady na výzkum a vývoj nového produktu.
 • Na co si dát pozor: Podmínkou je práce na inovativním řešení, které posune vaše podnikání.
 • Výše dotace: bude upřesněno 
 • Kdo může žádat: malé, střední a velké podniky, výzkumné organizace s projekty realizovanými mimo Prahu (sídlo firmy tu být může).

Detaily programu 

Ve vypsaném detailu výzvy se dozvíte podrobnosti – pro koho dotace je, kolik peněz získáte, případně jakým způsobem a s jakou podporou. 

 

Zajímají Vás i další dotační programy OPTAK? Naleznete je ZDE.