Pro více informací volejte
255 785 590

Připravte si projekty! Dotační výzva Digitální podnik vyhlášena!

28. 06. 2024

Výzva přináší příležitost pro české firmy automatizovat, digitalizovat, efektivně propojit firemní procesy a zvýšit kybernetickou bezpečnost.

 

 

 

Podrobnosti o výzvě Digitální podnik

 • Termín příjmu žádostí: 15. 7. 2024 - 31. 3. 2025.
 • Maximální výše dotace: 30 milionů Kč.
 • Kdo může žádat: malé a střední podniky.
 • Na co lze získat podporu:
  • digitální transformace firmy – nákup nevýrobních technologií,
  • logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie – pořízení robotických autonomních strojů, software,
  • vnitropodniková konektivita,
  • kybernetická bezpečnost,
  • další software.

Potřebujete konzultovat váš projekt? V poslední výzvě měly naše projekty 100% úspěšnost.

Napište nám na info@dotace-optak.cz a domluvte si indiviuální konzultaci.