Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání Dozvědět se více
Pro více informací volejte
255 785 590

Slovník pojmů

Formální dokument, ve kterém žadatel předkládá poskytovateli informace o plánovaném investičním projektu.

Po ukončení realizace projektu či po ukončení jeho etapy příjemce zpracovává žádost o platbu. Tu pak zasílá příslušnému orgánu. Na základě žádosti o platbu je příjemci vyplacena dotace nebo její část.