Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání Dozvědět se více
Pro více informací volejte
255 785 590

Slovník pojmů

Předstupeň k finálnímu posouzení, zda bude projekt ne/doporučen ke schválení. Věcné hodnocení provádí externí hodnotitelé, nebo hodnotící komise.

Výše dotace se v rámci jednotlivých programů liší. V rámci OPTAK určuje míru podpory zejména velikost uchazeče, místo realizace projektu a velikost projektu. Podpora se pohybuje v rozmezí 20 – 70 %.