Připravované dotační programy OPTAK

Přesné názvy a obrysy jednotlivých programů budou ještě upřesněny, už teď ale víme, že OP TAK se bude soustředit na následující oblasti podpory:

 • na podporu podnikového výzkumu a vývoje

 • na nákup moderního ICT řešení a zavádění digitálních technologií v podnicích

 • na nákup moderních výrobních i nevýrobních technologií, zavádění inovací či rekonstrukci podnikatelských nemovitostí

 • na rozvoj inteligentní specializace výroby na oblasti s inovativním potenciálem a průmyslové transformace (tj. na projekty, které zvýší přidanou hodnotu Vašeho podniku)

 • na energetické úspory, pořizování energeticky účinnějších a úspornějších technologií, na investice do energetických úspor nemovitostí

 • na získávání energie z obnovitelných zdrojů

 • na rozvoj inteligentních energetických systémů a sítí pro provozovatele energetických soustav (Smart grids)

 • na vybudování zelené infrastruktury a snižování znečištění

 • na pořízení technologií a systémů pro optimalizaci spotřeby vody, eliminaci plýtvání vodou atp.

 • na systémy minimalizace odpadů a materiálové náročnosti výroby, na využívání druhotných surovin ve výrobě

 • na rozšiřování a budování sítí vysokorychlostního internetu

Informační  portál o operačním programu OPTAK přináší 

og_edited.jpg

ADRESA: Sokolovská 695 / 115b, 186 00 Karlín